Lad os prøve at genstarte debatten om vaccine

Vacciner er udviklet for at beskytte os mod smitsomme sygdomme og er en af de største succeser for vores sundhedsfremme nogensinde. Men at vi har mange sikre vacciner, betyder ikke at alle vacciner er sikre.

  • Det handler om aluminium.
  • Det handler om, at aluminium muligvis kan være en gift for kroppen.
  • Det handler om, at der i dag ikke er krav om at teste aluminium-adjuvanser i vacciner.

Du kan gøre en forskel

“Vi vil skabe en neutral oversigt over, hvad vi ved i dag om konsekvenserne af at bruge aluminium som effektforstærker i vacciner, herunder HPV-vacciner.”

Uvildig undersøgelse af aluminium i vacciner

Vi vil skabe en neutral oversigt over, hvad vi ved i dag om konsekvenserne af at bruge aluminium som effektforstærker i vacciner, herunder HPV-vacciner.

Nogle af de mest anerkendte forskere på området vil gennemgå verdenslitteraturen systematisk – altså alle forsøg og artikler – på dette område.  Der er ikke lavet undersøgelser, der systematisk gennemgår alle de videnskabelige forsøg, der er lavet på verdensplan med nyere typer aluminiumsalte i vacciner.

Det er tidskrævende og dyre undersøgelser, der desværre kun kan udføres manuelt ved at lede hver enkelt forsøg igennem med en tættekam. Det kræver menneskelige ressourcer. Og dermed kræver det også penge.

Derfor har vi taget initiativ til at lave en indsamling via booomerang.dk og derfor har vi oprettet denne hjemmeside, hvor du kan finde materiale og link til kilder om aluminiumadjuvans.

Du kan gøre en forskel

“Vi vil skabe en neutral oversigt over, hvad vi ved i dag om konsekvenserne af at bruge aluminium som effektforstærker i vacciner, herunder HPV-vacciner.”

Hvem er vi?

Patientforeningen Danmark og FactCare, Komiteen til indsamling af information om effekten af aluminium i vacciner, er gået sammen om dette initiativ. Fælles for os er, at vi er store tilhængere af vacciner.

Der er vel intet, der har haft så stor positiv betydning for menneskers sundhed og overlevelse i verdenshistorien, som vacciner har. Men vi er også tilhængere af at komme til bunds i spørgsmålet om risikoen for bivirkninger ved at indsprøjte aluminiumsalte.

Hvem vil foretage de systematiske litteraturbedømmelser?

Overlæge, dr.med. Christian Gluud og hans stab i Cochrane Hepato-Biliary Group, Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning har lovet at lede og gennemføre disse systematiske litteraturvurderinger. Vi forventer at arbejdet vil kunne gennemføres over 14 til 18 måneder.

Du kan gøre en forskel

“Vi vil skabe en neutral oversigt over, hvad vi ved i dag om konsekvenserne af at bruge aluminium som effektforstærker i vacciner, herunder HPV-vacciner.”

Økonomien til forskningsforløbet

Der skal bruges minimum 4 millioner kroner for at gennemføre fem systematiske litteraturundersøgelser. Disse fem undersøgelser skal både dække, hvad vi ved fra dyreforsøg og forsøg i mennesker. De to første systematiske bedømmelser vil inkludere randomiserede dyreforsøg som sammenligner: Aluminium-adjuvanser imod placebo eller ingen behandling, og; én type aluminium-adjuvans imod alle andre aluminium-adjuvanser. Den tredje og fjerde systematiske bedømmelse vil inkludere randomiserede kliniske forsøg i mennesker som sammenligner: Aluminium-adjuvanser imod placebo eller ingen behandling, samt; en type aluminium adjuvans imod alle andre aluminium adjuvanser.  Den femte litteratur oversigt vil integrere viden fra de fire forgående systematiske bedømmelser.

Vi beder om din støtte til vores indsamling. 4 millioner kroner lyder af meget, men hvis alle voksne danskere bare giver en enkelt 1-krone, kan vi komme i gang. Hvis vi får samlet flere penge, kan området belyses endnu dybere – til glæde for morgendagens generationer af både piger og drenge.

Læs mere om COCHRANE forskningsmetoden her.

Læs mere om Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning her.

Du kan gøre en forskel

“Vi vil skabe en neutral oversigt over, hvad vi ved i dag om konsekvenserne af at bruge aluminium som effektforstærker i vacciner, herunder HPV-vacciner.”

Du kan gøre en forskel

“Vi vil skabe en neutral oversigt over, hvad vi ved i dag om konsekvenserne af at bruge aluminium som effektforstærker i vacciner, herunder HPV-vacciner.”

Factcare-komitéen per 3. oktober 2017

Komitéen er etableret som selvstændig arbejdsgruppe organiseret under Patientforening Danmark.

Komitéen har til formål at samle midler, der muliggør igangsætning af uvildig forskning i aluminiums virkning i vacciner. Målet med forskningen er at undersøge fordele og ulemper ved brug af aluminium i vacciner med udspring i de mange randomiserede kliniske forsøg, der er udført på verdensplan.

Den internationalt sammensatte komité er grundlæggende tilhænger af vacciner, men mener samstemmende ikke, at man fra myndighedernes side har undersøgt især virkningen af aluminium i vacciner til bunds.

Anette Ulstrup

Formand for Patientforeningen Danmark & Komitéen Factcare

Efter et eget sygdomsforløb har Anette Ulstrup i en årrække kæmpet for bedre vilkår og oplysning til sygdomsramte og deres pårørende i Patientforening Danmark. Inden Anette selv blev ramt af sygdom, arbejdede hun som sygeplejerske igennem 20 år.

Anette Ulstrup varetager Patientforeningen Danmarks interesser i komitéen Factcare og sikrer det praktiske, formelle og juridiske grundlag for komitéens virke.

Romain K. Gherardi

Professor i neuropatologi; Forsker

Romain Gherardi er specialiseret i neuromuskulære sygdomme og patologi. Han er medforfatter på mere end 300 publicerede videnskabelige artikler i PubMed-databasen, og har været censor på mere end 14 ph.d.-afhandlinger og 10 kandidateksaminer inden for hans forskningsområde. På nuværende tidspunkt forsker han i aluminiumpartikler for at studere, hvilken effekt de har på immunceller og nervesystemet. Hans fokusområde er sygdomme, såsom myalgisk encephalomyelitis/kronisk træthedssyndrom forårsaget af aluminium adjuvanser.
Professor Gherardi har bl.a. udgivet bogen: “Toxic Story: two or three embarrassing truths about vaccine adjuvants” (Actes Sud, 230 sider, Fransk)

Lone Hertz

Skuespiller og foredragsholder, mor til formodet vaccineskadet søn.

Den kendte danske skuespiller og tidligere leder af Statens Teaterskole har i årevis arbejdet for at få belyst bivirkninger ved vacciner, som hendes voksne søn, Tomas formodentlig blev hjerneskadet af  i sit første leveår. Tomas er idag uden talesprog.

Lone Hertz har utrætteligt forsøgt at sætte problemstillingen med vaccine-bivirkninger på dagsordenen, og vil bringe sin viden og personlige erfaring ind i arbejdet i Factcare-komitéen.

Mette Kenfelt

Mor til bivirkningsramt teenage-datter (talskvinde i komitéen Factcare i Danmark)

Mette Kenfelt er medinitiativtager til komitéen Factcare med et stærkt ønske om at få belyst vaccineproblematikken helt til bunds i både nationalt og internationalt perspektiv.

Initiativtager til forskningsprotokollen:  ”Aluminium adjuvants used in vaccines versus placebo or no intervention”

Mette Kenfelts datter var alvorlig og livstruende syg  som formodet følge af HPV-vaccinen for nogle år siden. Ved et mindre mirakel og en langvarig, bekostelig afgiftningskur i England, overlevede Mette Kenfelts datter – men det havde store omkostninger for familien, som trækker spor selv i dag.
Oplevelsen tændte lyset, og Mette Kenfelt står tilbage med fornemmelsen af, at der er noget galt i systemet og med de vaccineformer, man bruger i dag.

Mette Kenfelt er selvstændig erhvervsdrivende, initiativtager og medstifter af HPV-Update.dk og Specialkredsen HPV-Update under Dansk Handicap Forbund.

Christopher Exley

Professor i Bioinorganisk kemi i Birchall Center ved Keele University, UK.

Professor Exley er en af verdens førende forskere indenfor mulige helbredseffekter ved human aluminium eksponering.

I hans nuværende forskning fokuserer han på to primære forskningsområder (1) aluminium i hjernevæv og dets bidrag til humane sygdomme som Alzheimers sygdom, autisme og multipel sklerose; og (2) aluminium adjuvansers biologiske effekter og deres mulige bivirkninger efter vaccination. Exley studerer også, hvordan siliciumrig mineralvand kan bidrage til at beskytte mod aluminiumstoksicitet hos mennesker.

Claus Werner-Jensen

Specialist i almen medicin med 38 års erfaring som praktiserende læge

Igennem et stigende antal henvendelser fra hele Danmark om vaccinebivirkninger efter især HPV vacciner, har Dr. Claus Werner-Jensen stor interesse i, at få belyst problemet omkring de bivirkningsramte patienter, ikke mindst årsagerne og at problemstillingen håndteres bedre generelt.

Dr. Claus Werner-Jensen har markeret sig i bla. flere avisartikler og debatter samt henvendelser til danske politikere og sundhedsmyndigheder. Bl.a. udtaler han:”Opgaven er netop at løse et problem, som ikke er beskrevet i lærerbøgerne. Hertil kræves politisk mod, national indsats og faglig ydmyghed.”

Sesilje Bondo Petersen

Ph.d. i ernæring fra Københavns Universitet, Postdoc i Afdelingen for Arbejds- og Miljømedicin, Bispebjerg Hospital.

Sesilje Bondo Petersen har professionelt som registerforsker arbejdet bredt med, hvordan miljøpåvirkninger i graviditeten har indflydelse på mor og barns sygdsomsrisiko, herunder primært effekten af visse kostfaktorer men også arbejds- og miljømedicinske påvirkninger. Hun har uden held forsøgt at skaffe fondsmidler til forskning i, om aluminiumsadjuvancer er skadelig for fosteret i graviditeten. Sesilje B Petersens incitament til at deltage i komitéen er et inderligt ønske om klarhed over især effekten af aluminium i vacciner, idet hun på egen krop selv oplevet bivirkninger efter vaccination.

Medforfatter til forskningsprotokollen”Aluminium adjuvants used in vaccines versus placebo or no intervention”, der skal ligge til grund for forskningsprojektet, som Factcare samler midler ind til.