logo

Crowdfundingkampagne er slut og Factcare-komitéen går i tænkeboks

English below

Crowdfundingkampagnen for Factcare-formålet er afsluttet.
Formålet med kampagnen var at samle midler til ved hjælp af Cochrane-metoden uvildigt og indgående at undersøge aluminium adjuvansen i vacciner som formodet årsag til nogle af de bivirkninger, som ganske mange vaccinerede må slås med.

Beklageligvis har kampagnen ikke fået den håbede opbakning og er en del fra målet på fire millioner kroner, som der skulle til for at kunne igangsætte forskningsprojektet.

Det er selvfølgelig en stor skuffelse for Factcare-komiteen under Dansk Patientforening, der havde håber på et noget andet udfald.

Vi sætter kampagnen i bero. Der er indsamlet godt 150.000 kroner via Booomerang.dk, som bliver stående hos Patientforeningen Danmark. Situationen gør, at noget af beløbet skal bruges til dække pådragede, nødvendige kampagneomkostninger med, som Dansk Patientforening skal afregne.

Factcare-komiteen skal bruge den kommende tid nu at revurdere, hvad der så skal ske omkring det vigtige tema aluminium i vacciner.

Hjemmesiden Factcare.dk og Facebook forbliver som debatfora, men indsamlingen på Booomerang lukkes ned for nu.

Om en tid vil komiteen komme med en officiel stillingtagen i samråd med Patientforeningen Danmark til, hvad der nu skal ske.

Tak for opbakningen og tak for interessen for det livsvigtige tema alt andet lige, selvom for få med en økonomisk håndsrækning desværre bakkede indsamlingen op.

The Crowdfunding Campaign has ended, and the Factcare Committee take a short break. 

The crowdfunding campaign for the purpose of Factcare has ended.

The purpose of the campaign was to collect funds for scientific research, using the Cochrane method. An unbiased and thorough research in aluminium adjuvants that are used in vaccines and suspected for side effects by many vaccine recipients.

Unfortunately, the campaign has not received the support that we had hoped for, and we are quite far from our goal of collecting the four million kroner, which would have enabled the research project.

Obviously, we, the Factcare Committee under the Patient Association Denmark, are massively disappointed. We truly had hoped for another outcome of our endeavours.

The campaign is suspended. Approximately 150,000 kr. were donated through Boomerang.dk. The money will remain at the Patient Association Denmark to cover the costs incurred in connection with the campaign and which the Patient Association Denmark is responsible for. The rest is resourced to the research project.

The Factcare Committee will now consider how to take forward the funding of the study on aluminium in vaccines.

The website Factcare.dk and the Facebook remain as a forum for debate and information sharing, but the fundraising campaign via Boomerang will be closed for now.

In good time, the Factcare Committee will publish an official statement regarding the next step in consultation with the Patient Association Denmark.

Despite the fact not enough people decided to put money into the project, we thank you for your support and interest in this vital issue.

Contact: info@factcare.dk

 

Lost Password

Your browser is outdated.

For a better experience, keep your browser up to date. Check here for latest versions.